Y Clerc dros dro

 

cynghorwyr

Mr Eric Price - Clerc dros dro

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...


Gellir cysylltu ag ef yn:
Clerc y Cyngor
Siambr y Cyngor
Stryd Penlan
PWLLHELI
LL53 5DH

Ffôn 01758 701454
E bost: clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk.