Y Clerc

 

cynghorwyr
Brodor o Abererch ydy Mr. Robin Hughes, sydd wedi bod yn Glerc Cyngor Tref Pwllheli oddi ar 2002.

Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Abererch, ac yn Ysgol Ramadeg Pwllheli. Enillodd Dystysgrif Coleg Prifysgol Aberystwyth mewn cymhwyster i wneud gwaith Clerc Cynghorau Cymuned a Thref. Mae’n aelod o Gyngor Rheolaeth Leol.


Gellir cysylltu ag ef yn:
Clerc y Cyngor
Siambr y Cyngor
Stryd Penlan
PWLLHELI
LL53 5DH

Ffôn 01758 701454
E bost: clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk.


Cymhwysterau Y Clerc
Tytstysgrif Coleg Prifysgol Aberystwyth mewn cymhwyster i wneud gwaith Clerc Cynghorau Cymuned a Thref.

Aelod o “Local Council Management"