Eglwysi A CHAPELI PWLLHELI

 

Y mae ym Mhwllheli heddiw dair o eglwysi Anghydffurfiol Cymraeg eu hiaith – Eglwys Penlan yr Annibynwyr, Eglwys Y Drindod y Presbyteriaid, ac Eglwys Seion, y Methodistiaid. Y mae hefyd Eglwys Sant Pedr, [yr Eglwys yng Nghymru], ac Eglwys Sant Joseff [yr Eglwys Babyddol] yn defnyddio Cymraeg a Saesneg.

Yn yr Adran yma:-