Y Maer

 

MAER PWLLHELI 2016 - 2018

cynghorwyr Cynghorydd. Henry Rees Williams

Siambr y Cyngor,
Stryd Penlan,
Pwllheli
LL53 5DH

Ffôn: (01758) 701454

 

Addysg
Cefais fy addysg yn Ysgol Nefyn ac wedyn yn Ysgol Frondeg, Pwllheli.

Personol

Yr wyf yn byw gyda’m partner Mandy, ac yn dad i ddwy ferch, Hayley a Leanne.

Gwaith a Phrofiad
Treuliais 12 mlynedd yn y Llu Awyr ac wedyn 20 mlynedd yn gweithio i Gyngor Gwynedd.