Newyddion

 

Yn yr adran yma:-

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

GWASANAETH DINESIG Y MAER / MAYORAL CIVIC SERVICE

Yng Nghapel Penlan, Pwllheli
Dydd Sul Gorffennaf 2ai 2017, am 10 y bore.
Gwahoddir chwi'n gynnes i'r gwasanaeth uchod,
ac yna i luniaeth ysgafn yn Festri'r Capel
Henry Rees-Wilfiams ac Amanda Coram
Maer a Maeres Pwllheli
Penlan Chapel, Pwllheli
on Sunday 2nd July 2017, at 10am
You are cordially invited to the above service,
and afterwards for light refreshments at the Chapel Vestry
Henry Rees-Williams & Amanda Coram
Mayor and Mayoress of Pwllheli


 

Adroddiad ar Gynllun Arbed Llifogydd Ardal Pwllheli

cyngor tref pwllheli cyngor tref pwllheli cyngor tref pwllheli

Fis Chwefror, rhoddodd y Cynghorydd Michael Sol Owen adroddiad trwy ddefnyddio PwyntTrydan i’r Cyngor Tref. Drwy’r lluniau, dangosodd pa mor beryglus oedd nerth y stormydd 2013/14 dros gyfnod y Nadolig lle bu difrod sylweddol i’r twyni ar Draeth Crugan ac eiddo a thwyni ar lan Môr Abererch.

Cyfeiriodd y Cynghorydd at adroddiad a gomisiynwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a oedd yn delio gyda llifogydd o’r afonydd a’r bygythiad i’r arfordir o’r môr. Roedd gwahaniaeth barn rhwng CNC ac adroddiad arall sef ‘Flooding in and around Pwllheli -3rd Edition’ (ffrwyth gwaith Michael Sol Owen a nifer eraill) sydd yn cynnig ffyrdd eraill o oresgyn y bygythiad o’r llifogydd. Adroddodd y Cynghorydd fod cyfarfodydd wedi eu trefnu gyda Chyngor Gwynedd i wyntyllu’r sefyllfa.ETHOLIAD 2017


Dydd Iau 4ydd o Fai 2017

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethDigwyddiadau Rheolaidd / Regular Events


Sul / Sunday
Pwllheli Sunday Market Open May To September
A More Intimate Market Including Local Produce And Craft. Open Every Sunday From The Beginning Of May Through To The End Of September

Pob Dydd Mercher / Every Wednesday
Pwllheli Wednesday Market
One Of The Largest Markets In Wales. Established In The Town By
Edward The Black Prince In Circa 1355. Open All Year Round!