Newyddion

 

Yn yr adran yma:-

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

CYFETHOL DAU AELOD NEWYDD I'R CYNGOR TREF

Yr oedd dwy sedd wag yn Ward y Gogledd. Cafodd y ddwy sedd hynny eu llenwi gan y ddau Gynghorydd Sirol, y Cynghorydd Hefin Underwood a'r Cynghorydd Dylan Bullard.


 

SUL Y MAER PWLLHELI 2017

sul y maer 2017

Cynhaliwyd Sul y Maer yng Nghapel Pen-lan, Pwllheli ar fore Sul, Gorffennaf 2, 2017 o dan arweiniad y Parchg. Glenys Jones, Gweinidog yr Eglwys.

 

 


 

Adroddiad ar Gynllun Arbed Llifogydd Ardal Pwllheli

cyngor tref pwllheli cyngor tref pwllheli cyngor tref pwllheli

Fis Chwefror, rhoddodd y Cynghorydd Michael Sol Owen adroddiad trwy ddefnyddio PwyntTrydan i’r Cyngor Tref. Drwy’r lluniau, dangosodd pa mor beryglus oedd nerth y stormydd 2013/14 dros gyfnod y Nadolig lle bu difrod sylweddol i’r twyni ar Draeth Crugan ac eiddo a thwyni ar lan Môr Abererch.

Cyfeiriodd y Cynghorydd at adroddiad a gomisiynwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a oedd yn delio gyda llifogydd o’r afonydd a’r bygythiad i’r arfordir o’r môr. Roedd gwahaniaeth barn rhwng CNC ac adroddiad arall sef ‘Flooding in and around Pwllheli -3rd Edition’ (ffrwyth gwaith Michael Sol Owen a nifer eraill) sydd yn cynnig ffyrdd eraill o oresgyn y bygythiad o’r llifogydd. Adroddodd y Cynghorydd fod cyfarfodydd wedi eu trefnu gyda Chyngor Gwynedd i wyntyllu’r sefyllfa.ETHOLIAD 2017


Dydd Iau 4ydd o Fai 2017

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethDigwyddiadau Rheolaidd / Regular Events


Sul / Sunday
Pwllheli Sunday Market Open May To September
A More Intimate Market Including Local Produce And Craft. Open Every Sunday From The Beginning Of May Through To The End Of September

Pob Dydd Mercher / Every Wednesday
Pwllheli Wednesday Market
One Of The Largest Markets In Wales. Established In The Town By
Edward The Black Prince In Circa 1355. Open All Year Round!