Newyddion

 

Yn yr adran yma:-

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

Ceidwad y Prysgyll

Mae y Cyngor Tref yn gwahodd Ceidwad y Prysgyll, am fwy o fanylion cysylltu â Chlerc y Cyngor Tref.


 

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Mae'r cynllun wedi ei fabwysiadu gan Gomisiynydd yr Iaith ar y 28ain o Fawrth.

Cliciwch yma i weld y cynllunPared Dewi Sant

Bu'n rhaid dileu trefniadau Pared Dewi Sant ym Mhwllheli Ddydd Sadwrn, Mawrth 3ydd ar gyfrif gerwinder y tywydd.CEIDWAD Y PRYSGYLL

Evan Jones

Mr. Evan Jones, Ceidwad y Prysgyll

Rhoes Mr. Evan Wyn Jones flynyddoedd maith o wasanaeth fel Ceidwad y Prysgyll i Gyngor Tref Pwllheli. Roedd y gwr tal ac unionsyth yn gyfaill triw ac yn gefnogol iawn i'r Cyngor Tref a'r gwahanol feiri a maeresau gwahanol. Byddai'n cyflawni ei waith yn urddasol bob amser.

Trist yw cofnodi ei farwolaeth yn Ysbyty Bryn Beryl ar Ionawr 13, 2018, yn 85 mlwydd oed. Bu'n gweithio i gwmni trydan Manweb am dros 30 mlynedd. Cyn hynny, gweithiai mewn ffermydd lleol. Gorffennodd ei yrfa fel Gofalwr Cymunedol i Gyngor Gwynedd. Ymddiddorai yn ei ardd, a bu'n aelod ffyddlon o Gwmni Drama Capel y Drindod, lle'r oedd yn aelod. Gweithiodd yn ddiwyd a brwdfrydig i godi arian at elusenau lleol fel Cyfeillion Cartref Plas y Don ac amryw elusen arall fel Tenovus ac Ymchwil yr Arennau.

Ef oedd priod Lydia, tad Marian a'i phriod, a thaid Naomi. Safodd aelodau'r Cyngor Tref i ddatgan eu cydymdeimlad hefo'r teulu ac i fynegi eu diolch a'u gwerthfawrogiad o'i wasanaeth.


ENILLWYR CYSTADLEUAETH NADOLIG 2017

cyngor tref pwllheli
cyngor tref pwllheli
cyngor tref pwllheli

 

Cliciwch ar y lluniau i weld nhw yn fwy.Digwyddiadau Rheolaidd / Regular Events


Sul / Sunday
Pwllheli Sunday Market Open May To September
A More Intimate Market Including Local Produce And Craft. Open Every Sunday From The Beginning Of May Through To The End Of September

Pob Dydd Mercher / Every Wednesday
Pwllheli Wednesday Market
One Of The Largest Markets In Wales. Established In The Town By
Edward The Black Prince In Circa 1355. Open All Year Round!